PetraŠik @petrasik created a quiz · 1 y

Velký češtinářský mix (40 Questions)

Všeobecné opakování češtiny
1

Vyber literární druh.

More posts from PetraŠik

PetraŠik @petrasik created a mini quiz · 2 w
Malá logická úloha. Jak bude pokračovat tato řada? 1 → 11 → 21 → 1211?
PetraŠik @petrasik created a mini quiz · 2 w
Na dílo kterého autora odkazuje dílo Ivana Vyskočila: Haprdáns?
PetraŠik @petrasik created a mini quiz · 2 w
Kolik kořenů (výsledků) má odmocnina z 25?
PetraŠik @petrasik created a mini quiz · 2 w
Který výraz vypadá nespisovně, ale je spisovný?
PetraŠik @petrasik wrote a post · 3 w · Edited
Minilekce ČJ - na přání Přeji dobré odpoledne. Škola už zase začala, byť téměř pro všechny pouze online. Dneska si ale ukážeme něco, co byste měli umět i mimo školu, abyste před ostatními nevypadali jako nevzdělanci. :) V poslední době se nám, zejména tedy na Facebooku, rozmohl takový nešvar, který... See More
Preview
+ lze si pomoct i převedením do 1. osoby: Ty ___ spadl? → Já jsem spadl. - je zde jsem, proto doplníme jsi s J. ALE Učíš ___? → Učím se. - je zde se, proto jej doplníme i na vynechané místo. :)
Reply · 3 w