Wejstr @wejstr asked a question · 2y
Když by si mohl vládnout jakémukoliv území v Evropě velikosti např. Francie, jaké by to bylo? (PS: Byl bych rád, kdyby ses nedržel současných hranic, ale kombinoval např. Morava, Rakousko, Slovinsko a Jižní Tyrolsko v Itálii)
Pavel Maděra @pavel-madera answered the question · 2yMorava 👍😅
Wejstr @wejstr
Ok, díky za včasnou odpověď 😂
2y