Len Patrik💛❄🐢 @clovek-clovek created a mini quiz · 1y
Z ktorej krajiny pochádzajú mäsové guľky bitterballen?
Island
Švédsko
Holandsko
Nórsko
Comments will be displayed after solving the mini.