Pod akým pseudonymom poznáme speváka s menom Peter Gene Bayot Hernandez?
Preview

More posts from Len Patrik😷💛❄🐢

Ktoré písmeno sa najviac používa v anglickom jazyku?
Preview
Aké zvieratá môžete nájsť v istej kaviarni v Tokiu?
Preview
Čo bolo do roku 2015 v Japonsku zakázané?
Preview
Ako sa volá najväčšia púšť na svete?
Preview
Ktorý z týchto orechov je naozaj orech?
Preview
Vôňou akého korenia upozorní človeka detektor dymu pre hluchých?
Preview
+42565 points to Level 19
Currently in Week leaderboard on 2. place.