Wejstr @wejstr created a mini quiz · 1 w
Na kterém kontinentu žili předkové lidí?

More posts from Wejstr

Wejstr @wejstr created a mini quiz · 3 d
Jakou barvu má sníh, který byste nikdy neměli jíst?
+14874 points to Level 10
Currently in Week leaderboard on 61. place.