Wejstr @wejstr created a mini quiz · 2y
Která z těchto zemí nikdy nebyla součástí Jugoslávie?
Chorvatsko
Bulharsko
Slovinsko
Srbsko
Comments will be displayed after solving the mini.