Michal Novotný @novotny created a mini quiz · 3y
Koľko sloh má Grécka hymna?
stopäťdesiatosem
dvanásť
deväťdesiat
štyristotridsať
Comments will be displayed after solving the mini.