Eliška 🇺🇦❤️ @eliska338 created a mini quiz · 1y
Kdy je den matek asi všichni víme, ale jestli víte kdy je den otců?
22. srpna
19. června
6. září
12. července
Comments will be displayed after solving the mini.