Ahoj @ahoj5 created a mini quiz · 41w
Další quiz bude z historie. Tak rovnou nějakou malou otázku fakt lehkou - Co byl důvod k zahájení první světové války?
Ruská revoluce
Britské kolonizování
Zabití F. Ferdinanda
R-U. Kolaps
Comments will be displayed after solving the mini.