I am Will @will created a mini quiz · 43w
Co dělá: print() V Pythonu PS:prg znamená program a ts znamená tiskárna. Bohužel se to tam nevešlo.
Napíše danou věc
Vytiskne danou věc
Najde nejbližší ts.
Otevře malovací prg.
Comments will be displayed after solving the mini.