@petrasik

 
Vyzkoušejte si mé češtinářské testy. :)
Question sent
300
PetraŠik @petrasik created a mini quiz · 1 w
Malá logická úloha. Jak bude pokračovat tato řada? 1 → 11 → 21 → 1211?
PetraŠik @petrasik created a mini quiz · 1 w
Na dílo kterého autora odkazuje dílo Ivana Vyskočila: Haprdáns?
PetraŠik @petrasik created a mini quiz · 1 w
Kolik kořenů (výsledků) má odmocnina z 25?
PetraŠik @petrasik created a mini quiz · 1 w
Který výraz vypadá nespisovně, ale je spisovný?
PetraŠik @petrasik wrote a post · 2 w · Edited
Minilekce ČJ - na přání Přeji dobré odpoledne. Škola už zase začala, byť téměř pro všechny pouze online. Dneska si ale ukážeme něco, co byste měli umět i mimo školu, abyste před ostatními nevypadali jako nevzdělanci. :) V poslední době se nám, zejména tedy na Facebooku, rozmohl takový nešvar, který... See More
Preview
+ lze si pomoct i převedením do 1. osoby: Ty ___ spadl? → Já jsem spadl. - je zde jsem, proto doplníme jsi s J. ALE Učíš ___? → Učím se. - je zde se, proto jej doplníme i na vynechané místo. :)
Reply · 2 w
PetraŠik @petrasik wrote a post · 2 w
Minilekce M Stejně jako se v češtině řadí slova do slovních druhů podle jejich vlastností, řadí se i čísla v matematice do několika skupin, které se nazývají číselné obory. Existuje jich více, než jsem zde uvedla, ale protože ty na základní škole a podstatné části SŠ ani nevyužijete, nechtěl jsem vá... See More
Preview